Naše firma má pod číslem pojistné smlouvy 2958771178  u pojišťovny GENERALI a.s. sjednané pojištění odpovědnosti za škody vzniklé třetím osobám až do výše 10 miliónů Kč.

Pojištění kryje škodu či újmu, způsobenou firmou Autoimport group. s.r.o. v důsledku podnikatelské činnosti, tedy způsobenou konáním, opomenutím, nebo protiprávním stavem v důsledku činnosti nebo právního vztahu pojištěného, která jsou uvedena s pojistné smlouvě.

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 2958771178